Jeżeli szukają Państwo Firmy:

świadczącej profesjonalne usługi księgowe
angażującej się w interesy swoich klientów
doświadczonej, rzetelnej i terminowej
podchodzącej indywidualnie do klienta


…..zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu

O nas

Szanowni Państwo

Biuro Rachunkowe Vector Anna Maksimiak powstało z myślą o podmiotach chcących bezpiecznie prowadzić księgi rachunkowe oraz inne formy księgowe takie jak: podatkowa książka przychodów i rozchodów oraz ewidencje ryczałtowe.

Nasze usługi księgowe kierujemy przede wszystkim do podmiotów o zróżnicowanym zakresie działania.

Posiadamy certyfikat wydany przez Ministra Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 63931/2013. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczonymi usługami przez co interes naszych Klientów jest w pełni zabezpieczony.

Mając na celu zapewnienie naszym Klientom wysokiego poziomu usług regularnie aktualizujemy i podnosimy poziom naszych kwalifikacji zawodowych. Gwarantujemy Naszym Klientom fachową rzetelną i terminową obsługę oraz, zaangażowanie w jakość powierzonych zadań.

Obsługujemy firmy z miast Gdynia, Gdańsk, Sopot i okolic.

Zapraszamy do współpracy

o nas biuro rachunkowe gdynia vector

Oferta

oferta biuro rachunkowe gdynia vector

Szanowni Państwo,

Biuro Rachunkowe Vector Anna Maksimiak oferuje usługi księgowe kierowane do mikroprzedsiębiorstw, oraz małych i średnich firm. Z uwagi na różnorodny system podatkowy w Polsce świadczymy usługi w zakresie:

 • Ksiąg Rachunkowych,
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Ewidencji Ryczałtu
 • Kadr i Płac,
 • Pogotowia Księgowego.


Ponadto, każdy klient jest informowany o istotnych zmianach w przepisach podatkowych.


KSIĘGI
HANDLOWE

Biuro Rachunkowe Vector prowadzi księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta.


W ramach obsługi ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości):

 • sporządzamy zasady polityki rachunkowości oraz przygotowujemy zakładowy plan kont,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i podatek vat
 • przygotowujemy raporty okresowe,
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wraz z planem amortyzacji,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe
 • sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzamy deklaracje VAT,
 • kontrolujemy należności i zobowiązania,
 • wykonujemy raporty dla organów statystycznych GUS, NBP.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Biuro Rachunkowe Vector prowadzi KPiR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta.


W ramach obsługi KPiR:

 • dokonujemy zapisów w PKPiR
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia wraz z planem amortyzacji,
 • przygotowujemy okresowe raporty zgodnie z wspólnie ustalonymi standardami,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy deklaracje VAT,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewów na poszczególne podatki i ubezpieczenia.

EWIDENCJA
RYCZAŁTOWA

Biuro Rachunkowe Vector prowadzi ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta


W ramach ewidencji ryczałtowej:

 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy deklaracje podatku VAT,
 • terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
 • przygotowujemy dowody wpłat lub przelewów na poszczególne podatki i ubezpieczenia.

KADRY
I PŁACE

Zakres obsługi kadrowo-płacowej świadczonej przez Biuro Rachunkowe Vector zależne jest od potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie.


W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

 • sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło - na podstawie uzyskanych od Państwa informacji,
 • naliczamy wynagrodzenia i inne świadczenia należne ze stosunku pracy, a także rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom,
 • rozliczamy składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na podstawie których sporządzamy deklaracje rozliczeniowe do ZUS
 • prowadzimy rejestrację pracowników i zleceniobiorców do ZUS,
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,

Cennik

Ceny naszych usług są ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i zależą między innymi od takich czynników jak:

- forma opodatkowania,

- rodzaj prowadzonej działalności,

- ilość zatrudnionych osób i właścicieli,

- ilość i rodzaj dostarczanych nam dokumentów księgowych,

- rodzaj zgłoszenia w zakresie rozliczeń vat.

Ceny realizowanych przez nas usług:

Księgi handlowe

od 1000 zł.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

od 230 zł.

Ryczałt

od 230 zł.

Karta podatkowa

od 120 zł.

Rozliczenia VAT

od 100 zł.

ZUS

od 50 zł.

Ceny są podane w kwocie brutto.

W myśl Art. 66 Kodeksu Cywilnego cennik nie stanowi oferty i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.


Kontakt

Nasze biuro

Biuro Rachunkowe Vector

ul. Damroki 17/2
81-572 Gdynia

NIP: 5832832699
Regon: 366204880

Numer telefonu

tel.kom: 572-068-133

pon-pt 8 - 16


E-mail

email: biuro@biuro-vector.pl

Zapraszamy

w godzinach otwarcia

pon-pt 8 - 15